Vecka 17Xzakts grundare Gunilla von Platen får Näringlivsmedaljen för framstående entreprenörskap

Den 23 april 2015 tilldelas Gunilla von Platen, ordförande och ägare av Xzakt Kundrelation  Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj.

Medaljen överlämnas av Prins Daniel vid Kungliga Patriotiska Sällskapets årshögtid på Riddarhuset.

Marie Hafström håller högtidstalet: Civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen.
Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.

 

Motivering

Under de senaste 15 åren har Gunilla med helt egna medel och krafter byggt upp en koncern som idag omsätter nästan 200 miljoner kronor årligen, sysselsätter ca 400 anställda och har tillgångar till ett värde av ca en miljard kronor.

Koncernen har sin huvudsakliga verksamhet inom outsourcing av Kundtjänst, men även Fastigheter och Investeringar.

Xzakt Kundrelation, som är ett av Sveriges mest framgångsrika kundtjänstföretag, startades för ca 15 år sedan i en extremt konkurrensutsatt bransch, och har idag sin verksamhet i Skellefteå, Gävle och Åbo, med ett huvudkontor i Stockholm. Bolaget gick tidigt ut som uppstickare i sin bransch med erbjudande om kvalitativ hantering av kundtjänstärenden, och är idag positionerad som en leverantör med ett mycket högt förtroende hos sina kunder.

Verksamheten inom Fastigheter utgörs av ett innehav av kommersiella fastigheter inom Stockholmsområdet till en total yta av 22 000 kvadratmeter, varav Filmstaden i Solna är det senaste tillskottet i portföljen.

Som en engagerad entreprenör investerar Gunilla i ägarledda bolag som styrs av andra framgångsrika entreprenörer med liknande värderingar.

Utanför sitt entreprenörskap deltar också Gunilla med stort engagemang inom filantropi, där Gunilla är en generös bidragsgivare och tillika stöd åt utvalda välgörenhetsorganisationer.

 

Gunilla von Platen om medaljen

– Jag är otroligt glad. Det är hedrande att som entreprenör få ett så stort erkännande för sina insatser, säger Gunilla von Platen.

Kontinuerlig utbildning vässar medarbetarna och företaget 

– Med kunniga medarbetare och spännande kunder har verksamheten årligen växt med god lönsamhet. Med proaktiva medarbetare kan vi stå för utveckling av såväl våra kunders som vårt eget företag. En stor del av vår framgång bygger på att med rätt företagskultur kunna få och behålla dugliga medarbetare.

 

2015 års mottagare av Näringslivsmedaljen – för framstående entreprenörskap

Rune Andersson, Mellby Gård AB, Industrikonglomerat, Malmö

Ida Backlund, Rapuntzel, Tillverkning o försäljning löshår, Umeå

Annica och Marie Eklund, Bolon AB, Tillverkning vävda golvbeläggningar, Ulricehamn

Anders Källsson, Erik Thun AB, Sjöfart, flyg och livsmedel, Lidköping

Gunilla von Platen, Xzakt Kundrelation AB, Kundrelationstjänster, Stockholm

Leif Ryd, Ryds Glas Sverige AB, Bilglas- och planglaskedja, Kristianstad

Bengt Åkesson och Kristina Levinsson, Fruktdryckstillverkning, Kiviks Musteri AB, Kivik

 

För ytterligare information kontakta Gunilla von Platen, tel. 0910-71 60 00

Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld 08-6111 262, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
Pressmaterial o bilder  http://news.cision.com/se/kungliga-­‐patriotiska-­sallskapet eller kungligapatriotiskasallskapet.se