Vecka 10 Xzakt vinner upphandling för kundtjänst åt ett av Sveriges största företag inom e-handel

Det är en stor ära att vinna denna upphandling. Ännu en gång har vi övertygat en mycket stor uppdragsgivare om att den bästa hanteringen av kundtjänstsamtal sker hos Xzakt. Det här ger oss också en mycket stabil position vad gäller hantering av kundtjänstärenden relaterade till e-handel. En av anledningarna till att vi vann var vår skicklighet i att skapa mervärden i inkommande kundtjänstsamtal.