Stora nyheter från Xzakt

(In English below)

Hej i vårsolen!

Väldigt många spännande saker har hänt under den senaste tiden hos oss på Xzakt!

Vi har fått det stora förtroendet att ta hand om all kundservice för en av Sveriges absolut största klädkedjor, vilket vi ser väldigt mycket fram emot att utveckla tillsammans! Xzakt kommer att ansvara för all försäljning via samtal, mail, chatt samt social media. Vi är enormt stolta och hedrade över att ha fått detta förtroende.

Vi har också vunnit förtroendet från ett av Nordens  snabbast växande e-handelsbolag, där vi fått i uppgift bygga upp hela deras nordiska kundservice. Detta är ett mycket komplext uppdrag som innefattar all hantering av teknik, samtal, chatt, sociala media samt övriga interaktioner.

För att sammanfatta så lever och frodas Xzakt, där vi bara vill kunna ta in nya kunder om det sker organiskt och utan att det påverkar våra långt trogna existerande kunder.

Vi i Xzakt-familjen önskar alla en fortsatt trevlig vår!

Vänligen,

Gunilla von Platen

Hello!

Heaps of exciting things have happened in the recent weeks with us at Xzakt!

Recently, we were delighted with recieving the confidence to take care of all customer service for one of Sweden’s largest clothing chains, which we very much look forward to developing together! Xzakt will be responsible for all sales via call, email, chat and social media. We are extremely proud and honored that we have been awarded this act of confidence.

We have also initiated services for one of the Nordic region’s fastest growing e-commerce companies, where we have given the complex and challenging task to build up their entire Nordic customer service. This includes all management technology, call, chat, social media and other forms of interaction.

In summary, all is well here at Xzakt, as we always aim to only bringing in new clients if it can be conducted organically and without it affecting to our loyal, existing customers.

From all of us at Xzakt, we wish you springtime filled with sunshine and smiles!

Best wishes,

Gunilla von Platen