Prins Daniels Fellowship

Gunilla von Platen medverkar i Prins Daniels Fellowship om entreprenörskap.

Projektet syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som kommer att besöka gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mera på Kattegatt Gymnasiet Facebook sida.

kattegatt_prins_daniel