Integritetspolicy – Xzakt

Xzakt respekterar hur du vill att dina personuppgifter som du lämnar till oss ska behandlas. I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att noggrant läsa igenom detta integritetsmeddelande. För att kunna lägga in personuppgifter i Xzakts rekryteringssystem måste du lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas.

Integritetslagstiftning

Alla personuppgifter som du lägger in i Xzakts rekryteringssystem hanteras enligt bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen (PUL) (1998:204) som skyddar din personliga integritet. Lagen följer Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Genom att markera att du godkänner och skicka in dina uppgifter, godkänner du att vi behandlar dina uppgifter enligt den kommande GDPR lagstiftningen (2018-05-25) enligt artikel 6.1a, samtycke.

Personuppgifter

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som kan hänföras till dig som enskild individ.

Personuppgiftsansvarig

Även om dina personuppgifter kommer att hanteras av olika personer inom Xzakt är den ytterst personuppgiftsansvarige:

Namn: Xzakt Kundrelation AB
Adress: Eriksbergsgatan 8a,114 30 Stockholm, Sweden

Var vänlig notera att ovan kontaktinformation endast gäller för frågor angående vår hantering av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Genomförda rekryteringsinsatser (intervjuer) med uppgiftsinsamling hos Xzakt kan endast hanteras av den person(er) som av de anställda på Xzakt som givits rättigheter att administrera rekryteringar. Den som genomför intervju har möjlighet att uppdatera, ändra eller ta bort den.

Den genomförda intervjun hanteras av i syfte att slutligen anställa någon till en ledig tjänst samt för aktiviteter i anslutning till denna process. Vi behåller din intervju så länge det är nödvändigt för rekryteringen, dock i minst två år. Du kan när som helst begära att din personliga information från rekryteringen tas bort från vår databas.

Information som lämnas via ett specifikt intervjutillfälle kan även komma att beaktas gällande andra lediga tjänster hos företaget och du kan komma att kontaktas gällande andra relevanta tjänster än den som intervjun specifikt gäller för.

Din information kan vid den tidpunkten redan ha valts ut för behandling för en viss ledig tjänst. I så fall kommer Xzakt att fortsätta hantera den informationen tills den inte längre behövs eller inte längre är relevant. Xzakt förbehåller sig rätten att radera rekryteringsdata tidigare om Xzakt anser att så är lämpligt.

Cookies

Vi använder cookies i vår nätbaserade rekryteringssida. Cookies är små textfiler som placeras på din hårddisk närhelst du använder detta system. Dessa filer identifierar din dator och lagrar dina val och annan data om ditt besök, inklusive spårningsanvändning i systemet.

Du kan avaktivera cookies eller välja att din dator varnar dig varje gång en cookies sänds. Detta kan du göra i din webbläsares inställningar.

Ändringar i denna Integritetspolicy:
Vänligen notera att denna Integritetspolicy kan komma att ändras.