Gunilla von Platen med på Steve Angellos välgörenhetståg

Välgörenhetsprojektet ”För vårt Sverige” ska hjälpa ensamstående mammor, utsatta ungdomar och stötta kampen mot diabetes.

Bakom satsningen står Steve Angello och Gunilla von Platen, med stöd av Cristina Stenbeck. Nu uppmanar de resten av näringslivet att bidra.

Titta på klippet från TV4 Nyhetsmorgon och läs mera på: https://www.di.se/nyheter/naringslivstopparna-med-pa-steve-angellos-valgorenhetstag/ och http://www.steveangello.com/